Kao i svake godine, pisma od Deda Mraza menjaju svoj sadržaj i formu kako bi se razlikovala od prošlogodišnjih.

Ovo je naročito važno ljudima koji svake godine za svoje najmlađe poručuju pisma od Deda Mraza kako bi bili sigurni da pisma neće biti ista kao prošlogodišnja.


Kao i prošle godine, u ponudi imamo tri tipa osnovnog teksta pisma koja se razlikuju po sadržaju.


Kada roditelj koji ima više dece popuni formular za pismo za prvo dete, dobija mogućnost (veliko crveno dugme  na kraju stranice) da kreira drugo/drugačije pismo za drugo dete (a potom i za treće).


Dakle, kada naručujete pismo za više dece, imate mogućnost da sva tri pisma budu različita. Međutim, (naizgled) ne postoji tehnička mogućnost da, kada poručujete samo jedno pismo, birate jedno od tri koja postoje u aplikaciji.


Ipak, oni snalažljiviji ili oni uporniji pronaći će način da ostvare svoj cilj tako što će popuniti sva tri obrasca koji se pojavljuju u nizu a platiće samo ono pismo koje su izabrali (pisma se razlikuju po tome što svako od njih ima jedinstven poziv na broj koji se upisuje na uplatnicu).


Osim ove „cake“, postoji još jedna. Prvo pismo je naizgled najbolje (najkreativnije i sa najviše teksta) a poslednje (treće) najprostije i najkraće. Zapitajte se šta je razlog ovome obzirom da sigurno nije Dedamrazova nemarnost.


Naime, prvo, najkomplikovanije pismo namenjeno je deci od 6 godina pa nadalje, drugo pismo je lakše razumljivo detetu od 5 godina dok će najmlađi imati tek toliko strpljenja da saslušaju roditelja dok im pročita najkraće pismo napisano za njegov uzrast.  


Dakle, ukoliko imate više dece, prvo popunjavajte obrazac za najstarije dete i tako redom.


Uživajte u Novogodišnjim radostima i čarolijama


Vaš Deda Mraz
Pošaljite pismo od Deda Mraza